Een verbeterde klantervaring

Klant behoud en groei bij Atlant Zorggroep.

Atlant Zorggroep wil nu en in de toekomst haar klanten behouden daar waar mogelijk is groeien. Tevens wil Atlant inspelen op de veranderingen in de buitenwereld. Momenteel is Atlant krimpende.

Atlant wil een advies wat te doen om de bestaande knelpunten op te lossen en klaar te zijn voor de toekomst. We kijken in het advies breed naar de voorkant van de Atlant organisatie, van eerste klantcontact tot en met het in zorg nemen van de nieuwe cliënten. We kijken breder dan de afdeling Bureau Zorg Entree  (BZE) alleen.

Oscar heeft het advies “hoe de voorkant van de organisatie in te richten” gerealiseerd door enerzijds eigen observatie van de bestaande werkwijze en inventarisatie van de knelpunten en anderzijds interviews met een representatieve groep van medewerkers van alle lagen van de organisatie. Het advies is opgesteld in nauw overleg met enkele kern spelers binnen Atlant.

De klantreizen zijn opgesteld door het geven van meerdere workshops met medewerkers en klanten van Atlant

Atlant heeft op basis van de adviezen de organisatie aangepast en de communicatie en processen naar de klant verbetert.

Terug naar referenties >